Om

Leran. Så ursprunglig. Den består av mycket små mineralpartiklar, som av sin blotta litenhet håller ihop med hjälp av vattenmolekyler. Blir partiklarna för stora rämnar allt. Gunilla Sundström arbetar i stengodslera. Ett fascinerande material, från början mjukt och formbart, efter bränning i tolvhundra grader hårt som sten.
Motivvärlden och verkens praktiska användbarhet är underordnat hennes skapande. När Gunilla skulpterar i leran är det inte avbildandet som lockar mest, utan att via materialets strävhet gestalta en karaktär eller ett uttryck.
Hon skissar mycket. För Gunilla är tecknandet och skulpterandet på ett sätt samma sak, ”Det finns en rumslighet man vill få tag på och översätta till två- eller tredimensionell form”.
Gunilla bor och arbetar i nordöstra Skåne, ett område med närhet till djur och natur. Hon har utfört offentliga gestaltningar på skolor och sjukhus i bl a Ljungby och Bromölla samt formgivit vattenkonst i Hälsoträdgården i Kristianstad. Hon har också erfarenhet av utställningsproduktion på Tjörnedala konsthall.
Sin konstnärliga utbildning fick Gunilla på Konstskolan i Kristianstad och Hovedskous målarskola, grafiklinjen, Göteborg.